Khác biệt giữa các bản “Đàm (họ)”

Đã lùi lại sửa đổi 26739106 của 161.122.31.114 (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 26739106 của 161.122.31.114 (thảo luận))
* [[Đàm Dĩ Mông]]
* [[An Toàn hoàng hậu]] Đàm thị, hoàng hậu nhà Lý, vợ vua [[Lý Cao Tông]]
* [[Đàm Tướng Công]], tên thật là Đàm Thận Trung, nhà thơ thời [[Lê Thánh Tông]]
* [[Đàm Thận Huy]],nhà Lê trung hưng xếp ông vào hàng tiết liệt, Dực vận tán trị công thần, tước phong Thiếu bảo Lâm Xuyên Hầu.
 
* Hai chú cháu [[Đàm Trung Đồn]] và [[Đàm Thanh Sơn]], nhà vật lý [[Việt Nam]]
* [[Đàm Liên]], tên thật là Đàm Thị Liên, nghệ sĩ [[tuồng]]
* [[Đàm Thị Loan]], một trong 3ba chiến sĩ nữ của đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân
== Người Trung Quốc họ Đàm nổi tiếng ==
=== Họ Đàm 譚 ===