Khác biệt giữa các bản “Giai cấp vô sản”

không có tóm lược sửa đổi
'''Giai cấp vô sản''' ([[Latin]] {{lang|la|''proletarius''}}) là thuật ngữ để chỉ [[tầng lớp xã hội]] của những người kiếm tiền công trong xã hội tư bản, người mà tài sản duy nhất có giá trị vật chất đáng kể là sức lao động của họ.<ref>[http://www.thefreedictionary.com/proletariat proletariat]. Accessed: 6 June 2013.</ref>
"Người vô sản hay người nghèo giàu hơn?"
 
==Trong Hiến pháp của Cộng hòa La Mã==
Người dùng vô danh