Khác biệt giữa các bản “Thi Hội”

không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Khoa bảng.jpg|nhỏ|phải|250px|Hình chụp người xem bảng danh sách những người thi đỗ]]
 
'''Thi Hội''' là một Khoa thi [[Nho giáo|Nho học]] thường lệ 3 năm tổ chức 1 lần tại trung ương để tuyển chọn người có tài, học rộng. Người đỗ cả 4 kỳ của khoa thi Hội là đậu đại khoa (sẽ vào tiếp [[Thi Đình|Đình thí]] xếp hạng Tiến sĩ), đậu cả 3 kỳ của khoa thi Hội là đậu Tam trường thi Hội. Vì khoa thi Hội khó nên Tam trường thi Hội và Tiến sĩ đều có thể được bổ nhiệm chức vụ quan trọng.
'''Thi Hội''' là một khóa [[thi cử]] về [[Nho giáo|Nho học]] do [[bộ Lễ]] của [[triều đình]] [[phong kiến]] tổ chức 3 năm một lần tại các trường trung ương để tuyển chọn người có tài, học rộng.
 
==Việt Nam==
Như vậy, đỗ thi Hội tức là Tiến sĩ Nho học (song phải thi Đình để xếp loại). Ở Việt Nam cần tránh lầm lẫn Tiến sĩ Nho học (cả nước toàn bộ thời phong kiến khoa bảng kể từ 1075 đến 1919 tính cả Tiến sĩ và Phó bảng-Ất Tiến sĩ mới có khoảng 3000 người có học vị này) với Tiến sĩ (năm 2016, Việt Nam có hơn 24000 người có học vị này).
 
Vào thời [[nhà Nguyễn]] những thí sinh thiếu điểm để đỗ tiến sĩ có thể được cứu xét và cho học vị [[Phó Bảng]] (ông Phó Bảng).
 
===Nội dung===
Người dùng vô danh