Khác biệt giữa các bản “Bùi Văn Cường”

n
[[Thể loại:Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV Gia Lai]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14XIV]]
[[Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]