Khác biệt giữa các bản “Hội nguyên”

'''Hội nguyên''' ([[tiếng Trung Quốc|tiếng Hoa]]:會元) là tên gọi người thí sinh đỗ cao nhất trong khoa [[thi Hội]]. Theo lệ thường, cứ 3 năm tổ chức 1 khoa thi Hội (áp sát ngay sau năm của khoa thi Hương), chỉ có những người đã đỗ thi Hương (tức Cống sĩ) mới được quyền tham dự. Thể thức giống với thi Hương, cũng gồm 4 kỳ như vậy, song ở cấp độ cao và khó hơn. Thí sinh đã đỗ thi Hội thì đã là đậu đại khoa, vì thi Đình chỉ xếp hạng Tiến sĩ chứ không loại bỏ ai (gọi là Đình thí bất truất). Vì thi Hội khó nên trúng Tam trường thi Hội trở lên đều có thể được giữ những chức quan cao. Hội nguyên là đỗ thứ nhất trên toàn số Cống sĩ cả nước tham dự, cùng với [[Đình nguyên]] được xếp hạng [[Thủ khoa Nho học Việt Nam]].
 
== Một số Hội nguyêndanh Việtnhân Nam==
* [[Nguyễn Tông Quai]] (1692 – 1767): Hội nguyên năm 1721
* [[Nhữ Đình Toản]] (1702-1773): Hội nguyên năm 1736
Người dùng vô danh