Khác biệt giữa các bản “Văn học phương Tây”

không có tóm lược sửa đổi
 
{{Chất lượng kém|ngày=22|tháng=07|năm=2017|lý do=ngắn, cần nguồn báo chí cho bài}}
Văn học phương Tây, còn được gọi là văn học châu Âu, là văn học được viết trong bối cảnh văn hoá phương Tây trong các ngôn ngữ châu Âu, bao gồm những ngôn ngữ thuộc họ ngôn ngữ Ấn-Âu cũng như một số liên quan đến địa lý hoặc lịch sử Các ngôn ngữ như Basque và Hungarian. [[Văn học Việt Nam|Văn học]] phương Tây được coi là một trong những yếu tố xác định nền văn minh phương Tây.
Điều tốt nhất của văn học phương Tây được coi là chuẩn mực phương Tây. Danh sách các tác phẩm trong kinh điển phương Tây thay đổi theo ý kiến ​​của nhà phê bình về văn hoá phương Tây và tầm quan trọng tương đối của các đặc tính xác định của nó.
122

lần sửa đổi