Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Hồng Đức”

Tổ chức của Nhà trường hiện nay gồm có 33 đơn vị trực thuộc, gồm: 12 Khoa đào tạo; 10 Phòng; 3 Ban; 7 trung tâm và Trạm y tế.
 
Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường phát triển nhanh cả về số lượng, chất lượng, trình độ và cơ cấu. ĐếnNăm nay2015, trong tổng số 514 giảng viên, về trình độ: '''Phó Giáo sư 14''' người; '''Tiến sĩ 106''' người (đạt 20.6%). Thạc sĩ 399 người (đạt tỷ lệ 77.6%); trong đó có 20 người đang làm nghiên cứu sinh đào tạo ở nước ngoài. Quy mô đào tạo là gần 14,000 sinh viên.
 
Hiện Nhà trường đang đào tạo trình độ thạc sĩ 12 chuyên ngành (01 ngành liên kết đào tạo với đại học Soongsil, Hàn quốc); đại học 38 ngành (01 ngành liên kết đào tạo với đại học trường đại học Hoàng gia Rajamangala Thanabury Thái Lan); Cao đẳng 17 ngành.
Người dùng vô danh