Khác biệt giữa các bản “Giải nguyên”

không có tóm lược sửa đổi
*[[Lê Quý Đôn]] (1726 - 1784): Giải nguyên lúc 17 tuổi, là Tam nguyên Bảng nhãn, danh sĩ, đại quan.
*[[Vũ Trinh]] (1759 - 1828): Giải nguyên lúc 17 tuổi, danh sĩ, luật gia.
*[[Nguyễn Công Trứ]] (1778 – 1858): Giải nguyên lúc 41 tuổi, là nhà quân sự, nhà kinh tế và nhà thơ trong lịch sử Việt Nam cận đại
*[[Nguyễn Hữu Huân]] (1830-1875): Giải nguyên lúc 22 tuổi, nhà yêu nước.
*[[Nguyễn Khuyến]] (1835-1909): Giải nguyên lúc 29 tuổi, là Tam nguyên Hoàng giáp, nhà thơ, nhà văn.
Người dùng vô danh