Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngụy Văn hầu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ghi chú hình =
| chức vị = [[Vua]] [[ngụy (nước)|nước Ngụy]]
| tại vị =[[403 TCN]] -&ndash; [[396 TCN]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
41.686

lần sửa đổi