Khác biệt giữa các bản “Diễm Liên”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|solo
|ASIA Golden 5
|2017
|-
|62
|Trên Con Đường Về Quê (Nguyễn Khắc Xuyên)
|Anh Tuấn
|ASIA Mẹ Fatima
|2017
|-
|63
|LK Mùa Hoa Đẹp Tươi Đã Về (Sr Trầm Hương), Bóng Hồng Dâng Mẹ (Phanxico), Mùa Hoa Về Rồi (Sr Trầm Hương)
|Diễm Ngân, Hoàng Anh Thư, Ngọc Anh Vi, Thanh Trúc, Thùy Dương, Y Phương
|ASIA Mẹ Fatima
|2017
|}