Khác biệt giữa các bản “Mạnh Tri Tường”

n
* Mạnh Di Củ (孟貽矩)
* Yết vương Mạnh Di Nghiệp (孟貽鄴)
* Hậu Chủ Mạnh Nhân Tán (孟仁贊), tức [[Mạnh Sưởng (Hậu Thục)|Mạnh Sưởng]]
* Quỳ Cung Hiếu vương Mạnh Nhân Nghị (孟仁毅)
* Nhã vương Mạnh Nhân Chí (孟仁贄, 928-971