Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Cập nhật
| year = 2009
| other_titles = FIFA Confederations Cup South Africa 2009<br />FIFA Sokker-Konfederasiebeker in 2009
| image =2009 FIFA Confederations Cup.svg
| size = 180px
| caption ='''Logo chính thức'''
| country = {{RSA}}Nam Phi
| dates = 14 – 28 tháng 6
| num_teams = 8