Khác biệt giữa các bản “Hàn Ai hầu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ghi chú hình =
| chức vị = [[Vua]] [[hàn (nước)|nước Hàn]]
| tại vị = [[377 TCN]] -&ndash; [[374 TCN]] <timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20