Khác biệt giữa các bản “Hoán vị”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{chú thích trong bài}}
Trong [[toán học]], đặc biệt là trong [[đại số trừu tượng]] và các lĩnh vực có liên quan, một '''hoán vị''' là một [[ánh xạ|song ánh]] từ một [[tập hợp]] [[hữu hạn]] ''X'' vào chính nó.
 
Trong [[toán học tổ hợp|lý thuyết tổ hợp]], [[khái niệm]] '''hoán vị''' cũng mang một ý nghĩa truyền thống mà nay ít còn được dùng, đó là mô tả một bộ có thứ tự không lặp
223.257

lần sửa đổi