Khác biệt giữa các bản “Thượng viện”

không có tóm lược sửa đổi
'''Thượng viện''' hayhoặc '''thượng nghị viện''' là một trong hai viện của [[quốc hội]] lưỡng viện (viện còn lại là [[hạ viện]] hay thường được gọi là viện dân biểu). Thành viên của thượng viện được gọi là [[nghị sĩ|thượng nghị sĩ]] hoặc thượng nghị việnviên.
{{ chú thích trong bài}}
 
==Đặc điểm của thượng nghị viện==
Nhìn chung Thượng nghị viện có vài điểm sau khác với [[hạ viện]]:
* Thượng viện có những quyền lực riêng mà hạ viện không có, và ngược lại, điều này thay đổi tuỳ thuộc vào hiến pháp từng quốc gia.
* Có quyền xem xét các vấn đề được đưa ra bởi hạ viện nhưng ở một số nước, thượng nghị sĩ không có vai trò khởi xướng hay phủ quyết lập pháp, riêng ở Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ có quyền đề xướng luật, nhưng luật chi tiêu và đánh thuế phải xuất phát từ hạ viện.