Khác biệt giữa các bản “Thượng viện”

không có tóm lược sửa đổi
{{ chú thích trong bài}}
'''Thượng viện''' hoặc '''thượng nghị viện''' là một trong hai viện của [[quốc hội]] lưỡng viện (viện còn lại là [[hạ viện]] hay thường được gọi là viện dân biểu). Thành viên của thượng viện được gọi là [[nghị sĩ|thượng nghị sĩ]] hoặc thượng nghị viên.
{{ chú thích trong bài}}
 
==Đặc điểm của thượng nghị viện==