Nguyễn Đỗ Trung

Gia nhập ngày 12 tháng 7 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
* Tôi biết tôi đang làm gì và tôi muốn gì. Tôi chỉ muốn bài viết của tôi thật '''chất lượng''' và '''tồn tại''', cho nên tôi đã đọc và hiểu rất kỹ '''cách viết bài''', '''qui tắc viết bài''' trên Wikipedia.
[[Thành_viên:Nguyễn_Đỗ_Trung/Nháp|Trang nháp về Lou Hoàng]]
* Nếu bài viết của tôi có vấn đề, xin hãy '''thảo luận,''' '''tranh luận''' với tôi (nếu tôi sai, tôi '''chấp nhận bị xử lý''') chứ '''đừng lẳng lặng mà xóa''', hãy '''tôn trọng công sức''' của người đóng góp cho wiki.
* Hãy làm việc bằng '''lý''' và bằng '''tình''', chứ đừng làm việc như một '''cái máy'''.[[Thành_viên:Nguyễn_Đỗ_Trung/Nháp|Trang nháp về Lou Hoàng]]
463

lần sửa đổi