Khác biệt giữa các bản “Real Time Streaming Protocol”

không có tóm lược sửa đổi
n (DanGong đã đổi RTSP thành Real Time Streaming Protocol)
{{Cần biên tập}}
{{IPstack}}
 
Tiêu chuẩn Real Time Streaming Protocol (RTSP) – Giao thức truyền tin thời gian thực là một tiêu chuẩn do nhóm chuyên trách kỹ thuật Internet - Internet Engineering Task Force (IETF) phát hành.