Khác biệt giữa các bản “1 (số)”

không có tóm lược sửa đổi
Số 1 có một số tính chất số học đặc biệt:
* Số 1 [[Phép nhân|nhân]] với bất cứ số nào cũng cho kết quả bằng chính số đó: <math>\forall</math>x, x.1 = 1.x = x
* 0,9999999...=1.
* Mọi số đều viết được dưới dạng [[phân số]] với tử số là số đó còn mẫu số là 1.
* Một số bất kì viết được dưới dạng số đó mũ 1.
1.183

lần sửa đổi