Khác biệt giữa các bản “Bùi Văn Cường”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Thạc sĩ an toàn hàng hải
*Cử nhân lí luận chính trị.
* Cử nhân tiếng Anh.
 
== Cuộc đời và sự nghiệp ==
Ông gia nhập [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] vào ngày 14/6/1992.
Người dùng vô danh