Khác biệt giữa các bản “Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

(→‎đầu: Nghỉ hưu)
==Lãnh đạo hiện nay==
* Bộ trưởngː [[Chu Ngọc Anh (chính khách)|Chu Ngọc Anh]]
*Thứ trưởngː [[Trần Việt Thanh]]
*Thứ trưởngː [[Trần Văn Tùng]]
*Thứ trưởngː [[Trần Quốc Khánh]]