Khác biệt giữa các bản “Trương Vĩnh Trọng”

| biệt danh = Hai Nghĩa
| ngày sinh = {{ngày sinh và tuổi|1942|11|11}}
| nơi sinh = Xã [[Bình Hòa, Giồng Trôm|Bình Hòa]], [[Giồng Trôm]], [[Bến Tre]], [[Liên bang Đông Dương]]
| nơi ở = Xã [[Bình Hòa, Giồng Trôm|Bình Hòa]], [[Giồng Trôm]], [[Bến Tre]]
| ngày chết =