Khác biệt giữa các bản “Hoàng Đức Nghi”

(Lấy tên theo thời kỳ)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII]]
[[Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII]]
[[Thể loại:Người Cao Bằng]]
[[Thể loại:Nhân vật còn sống]]
[[Thể loại:Sinh 1940]]