Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bahá'í giáo”

n
(mở rộng giới thiệu, sắp xếp các hình)
{{Main|Bahá'í tại Việt Nam}}
 
Tôn giáo Baha’i Việt Nam được chứng nhận đặng ký hoạt động tôn giáo từ tháng 3 năm 2007. Ngày 21 tháng 3 năm 2008, Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất để bầu Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam và thông qua Hiến chương, chương trình hoạt động của đạo. Ngày 14/7/2008, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã ký quyết định công nhận tổ chức đối với Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam.. Tôn giáo Baha’i du nhập vào [[Việt Nam]] từ năm 1954.
 
== Hình ảnh ==
272

lần sửa đổi