Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Ngọc Trìu”

n
'''Nguyễn Ngọc Trìu''' (1926-2016) là một chính khách Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp<ref name=Nongnghiep/>, là Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] các khóa IV, V, VI,; đại biểu Quốc hội các khóa II, IV, V, VI, VII, VIII., Bí thư, Tỉnh ủy, chủChủ tịch UBND tỉnh [[Thái Bình]].
{{chú thích trong bài}}
'''Nguyễn Ngọc Trìu''' (1926-2016) là một chính khách Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp<ref name=Nongnghiep/>, là Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] các khóa IV, V, VI,; đại biểu Quốc hội các khóa II, IV, V, VI, VII, VIII.,Bí thư,, chủ tịch UBND tỉnh [[Thái Bình]].
 
==Tiểu sử==