Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Thị Nghĩa (chính khách)”

không có tóm lược sửa đổi
'''Nguyễn Thị Nghĩa''' (sinh ngày 6 tháng 12 năm 1960) là [[chính trị gia]] người Việt Nam. Bà hiện là [[đại biểu Quốc hội Việt Nam]] khóa 14XIV (2016-2021), thuộc đoàn đại biểu thành phố [[Hải Phòng]]. Bà từng là đại biểu quốc hội [[Quốc hội Việt Nam khóa X|khóa X]]. Bà thuộc đoàn đại biểu [[Hải Phòng]].<ref>{{chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/X/Daibieu.aspx|title=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X|accessdate = ngày 5 tháng 9 năm 2012}}</ref><ref>http://dbqh.na.gov.vn/daibieu/28/1396/Nguyen-Thi-Nghia.aspx</ref>
 
==Tiểu sử ==
Tên thường gọi: Nguyễn Thị Nghĩa
 
Ngày sinh: ngày 6/ tháng 12/ năm 1960
 
Giới tính: Nữ
Nơi làm việc: Thành ủy Hải Phòng
 
Ngày vào đảng: ngày 1/ tháng 9/ năm 1983
 
Nơi ứng cử: TP Hải Phòng
 
Đại biểu Quốc hội khoá: X, XIII, XIV
 
Đại biểu chuyên trách: Không