Khác biệt giữa các bản “Micae Hoàng Đức Oanh”

 
==Gia đình==
Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh là con út trong gia đình có 9 anh chị em, trong số các anh của ông có hai người là linh mục. Người anh cả của Giám mục Oanh là linh mục Gioan Baotixita Hoàng Văn Minh, nguyên Bề trên tiên khởi của Tu Đoàn Naza Thủ Đức và người anh thứ tám kế ông là Hilario Hoàng Đình Thiều, linh mục Bề trên đương kim của Tu đoàn Naza.<ref>[http://giadinhnazarethvietnam.com/direction/detail/duong-huong-tu-doan-naza-278/ Gia Đình Naza]</ref><ref>[https://www.tinconggiao.org/giao-hoi-viet-nam/ba-anh-em-trong-gia-dinh-mot-giam-muc-hai-linh-muc-mau-guong-cho-tinh-gia-dinh-6781.html Ba anh em trong gia đình: Một Giám mục, hai Linh mục - Mẫu gương cho tình gia đình]</ref>
 
==Nhận xét==
Giám mục kế vị ông [[Aloisiô Nguyễn Hùng Vị]] nhận xét ông:<ref>[http://cgvdt.vn/cong-giao-viet-nam/hai-duc-tan-giam-muc-tra-loi-phong-van-bao-cgvdt_a2045 Hai Đức tân Giám mục trả lời phỏng vấn báo CGvDT]</ref>