Khác biệt giữa các bản “Micae Hoàng Đức Oanh”

 
==Gia đình==
Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh là con út trong gia đình có 9 anh chị em, trong số các anh của ông có hai người là linh mục.<ref>[https://www.tinconggiao.org/giao-hoi-viet-nam/ba-anh-em-trong-gia-dinh-mot-giam-muc-hai-linh-muc-mau-guong-cho-tinh-gia-dinh-6781.html Ba anh em trong gia đình: Một Giám mục, hai Linh mục - Mẫu gương cho tình gia đình]</ref> Người anh cả của Giám mục Oanh là linh mục Gioan Baotixita Hoàng Văn Minh, nguyên Bề trên tiên khởi của Tu Đoàn Naza Thủ Đức<ref>[http://giadinhnazarethvietnam.com/direction/detail/duong-huong-tu-doan-naza-278/ Gia Đình Naza]</ref> và người anh thứ tám kế ông là Hilario Hoàng Đình Thiều, linh mục Bề trên đương kim của Tu đoàn Naza.<ref>[http://giadinhnazarethvietnamtgpsaigon.comnet/direction/detail/duongbaiviet-huong-tu-doan-naza-278tintuc/ Gia Đình Naza]<20170806/ref><ref>[https://www.tinconggiao.org/giao-hoi-viet-nam/ba-anh-em-trong-gia-dinh-mot-giam-muc-hai-linh-muc-mau-guong-cho-tinh-gia-dinh-6781.html39470 BaTu anhđoàn em trong giaGia đình Naza: MộtLàm Giámphép mục,nguyện haiđường Linh mục - Mẫu gương cho tình gia đìnhmới]</ref>
 
==Nhận xét==