Khác biệt giữa các bản “Nigeria”

không có tóm lược sửa đổi
{{Châu Phi}}
{{Khối Thịnh vượng chung Anh}}
{{OIC}}
{{Liên minh châu Phi}}
{{OPEC}}
{{G15}}
 
[[Thể loại:Nigeria| ]]
[[Thể loại:Cộng hòa Thịnh vượng chung]]
[[Thể loại:Quốc gia thành viên Khối Thịnh vượng chung Anh]]
[[Thể loại:Quốc gia và vùng lãnh thổ nói tiếng Anh]]
[[Thể loại:Quốc gia châu Phi]]
[[Thể loại:Các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc]]
[[Thể loại:Khởi đầu năm 1960 ở Nigeria]]
[[Thể loại:Quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo]]
[[Thể loại:Quốc gia và vùng lãnh thổ khởi đầu năm 1960]]
[[Thể loại:Cộng hòa liên bang]]
[[Thể loại:Quốc gia thành viên Liên minh châu Phi]]
[[Thể loại:Quốc gia thành viên Khối D8]]
[[Thể loại:Cộng đồng Kinh tế Tây Phi]]
[[Thể loại:Quốc gia Tây Phi]]
[[Thể loại:Quốc gia thành viên OPEC]]
255.829

lần sửa đổi