Khác biệt giữa các bản “Quá trình nhân đôi DNA”

 
===== Bước 3: Hai phân tử DNA được tạo thành (kết thúc). =====
Mạch mới được tổng hợp đến đâu thì 2 mạch đơn xoắn lại đến đó, tạo thành phân tử DNA con. Trong đó có một mạch được tổng hợp còn mạch kia từ DNA ban đầu (nguyên tắc bán bảo toàn).
 
=== Ở tế bào sinh vật nhân thực: ===
Sự nhân đôi DNA ở sinh vật nhân thực có cơ chế giống với sự nhân đôi DNA ở sinh vật nhân sơ.
Người dùng vô danh