Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khớp xương”

cấu trúc khớp toàn động
(cấu trúc khớp toàn động)
(cấu trúc khớp toàn động)
==Phân loại==
Dựa vào mức độ vận động khớp xương được chia làm ba loại:
* Khớp bất động: Các khớp này không hoạt động trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cơ thể; các xương nối với nhau qua tổ chức liên kết , không có khoang khớp, VD : khớp giữa xương đỉnh và xương trán, khớp giữa xương đỉnh và xương thái dương , khớp giữa xương liên hàm với xương hàm trên...
* Khớp bán động: Là loại khớp trung gian, không có bao khớp và khoang khớp, chỉ hoạt động trong những thời kỳ nhất định của quá trình phát triển và một số hoạt động sống của cơ thể .VD : khớp bán động háng và khớp bán động ngồi chỉ hoạt động khi gia súc đẻ, khớp mu, khớp giữa các thân đốt sống...
* Khớp động hay còn gọi là khớp hoạt dịch: Là khớp cử động thường xuyên, có ổ khớp chứa chất hoạt dịch làm trơn khớp cho phép khớp hoạt động tự do, khớp này phổ biến ở các chi
 
3

lần sửa đổi