Khác biệt giữa các bản “Hoàng kỳ”

==Người==
* [[Hoàng Kỳ (trung tướng)|Hoàng Kỳ]], Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên [[Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam|Phó Tổng Tham mưu trưởng]].
*Nhà báo Hoàng Kỳ, tức [[Lê Hồng Quang]], Thẩm phán [[Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam]]
 
==Thực vật==
* ''[[Astragalus]]'': chi hoàng kỳ