Khác biệt giữa các bản “Bính âm Hán ngữ”

→‎Bảng chữ cái: Ân Tình Khó Phai
(→‎Bảng chữ cái: Ân Tình Khó Phai)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|Âm đọc (chú âm)||'''ㄚ'''||'''ㄅ'''ㄝ||'''ㄘ'''ㄝ||'''ㄉ'''ㄝ||'''ㄜ'''||ㄝ'''ㄈ'''||'''ㄍ'''ㄝ||'''ㄏ'''ㄚ||'''丨'''||'''ㄐ'''丨ㄝ||'''ㄎ'''ㄝ||ㄝ'''ㄌ'''||ㄝ'''ㄇ'''||'''ㄋ'''ㄝ||'''ㄛ'''||'''ㄆ'''ㄝ||'''ㄑ'''丨ㄡ||ㄚㄦ||ㄝ'''ㄙ'''||'''ㄊ'''ㄝ||'''ㄨ'''||'''ㄪ'''ㄝ||'''ㄨ'''ㄚ||'''ㄒ'''丨||'''丨'''ㄚ||'''ㄗ'''ㄝ
|-
|} Ân Tình Khó Phai
|}
 
== Nguyên âm ==
Người dùng vô danh