Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đáp Lạt Ma Bát Lạt”

Trang mới: “'''Đáp Lạt Ma Bát Lạt''' (chữ Hán: 答剌麻八剌, bính âm: Dálàmábālà, Anh văn: Darmabala) (1264-1292) là con trai thứ hai của thái tử [[…”
(Trang mới: “'''Đáp Lạt Ma Bát Lạt''' (chữ Hán: 答剌麻八剌, bính âm: Dálàmábālà, Anh văn: Darmabala) (1264-1292) là con trai thứ hai của thái tử [[…”)
(Không có sự khác biệt)
18.958

lần sửa đổi