Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Văn phòng công chứng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Văn phòng công chứng''' tại [[Việt Nam]] là loại hình công chứng mới theo Luật công chứng năm 2006. Trước đây, việc công chứng do [[Nhà nước]], đại diện là các công chức Nhà nước được bổ nhiệm chức danh [[công chứng viên]](notary) thực hiện. Văn phòng công chứng do những người không phải là công chức nhà nước đảm nhiệm chức năng công chứng. Các công chứng viên ở các văn phòng công chứng phải chịu trách nhiệm...
==Cơ cấu tổ chức==hoạt động theo chế độ tự chủ về tài chính
 
Người dùng vô danh