Khác biệt giữa các bản “Asa Butterfield”

(Bỏ dòng chú thích: Bạn trai của Bill Phạm ra khỏi wikipedia về Asa Butterfied)
|2016 || ''[[The Space Between Us (film)|The Space Between Us]]'' || Gardner Elliot || ''Post-Production''
|-
|2017
|''The House of Tomorrow''
|Sebastian
|
|-
|2017
|''Journey's End''
|Jimmy Raleigh
|Hoàn thành
|}
 
Người dùng vô danh