Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai”

không có tóm lược sửa đổi
<div style="float:left; width:55%;">
 
{{Random portal component|header=''Bài viết chọn lọc''|subpage=Bài viết chọn lọc|max=1112|seed=1011}}
 
{{Random portal component|header=''Thiết bị và phương tiện được chọn''|subpage=Thiết bị và phương tiện được chọn|max=6|seed=5}}