Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

:: Xin nói rõ là tôi chẳng biện hộ hay kêu oan. Tôi chỉ kêu gọi xét từng sự việc và tránh viêc truy sát, tận diệt, giết lầm hôn bỏ sót, làm nản lòng những người muốn đóng góp viết bài để quay ra chỉ thảo luận và biểu quyết xóa bài người khác cho khỏe. Sự việc nào sai thì sửa hay cấm TV, phạt, nhưng không cần liên kết với 1 nhân vật để truy sát, lùi hết sửa đổi bất kể đúng hay sai một cách máy móc và làm thiệt hại nguồn tài nguyên nhân lực cũng như giảm bài viết mới. --[[Đặc biệt:Đóng góp/92.230.50.220|92.230.50.220]] ([[Thảo luận Thành viên:92.230.50.220|thảo luận]]) 09:17, ngày 10 tháng 3 năm 2010 (UTC)
:Vậy mất thời gian đi giám sát một người không phải là làm giảm chất lượng của Wikipedia. Có phải là tôi đã từng mất bao nhiêu thời gian đi sửa các bài như một bãi rác của NQ mà bây giờ vẫn còn nếu bạn muỗn xem. Thay vì thời gian đi tranh luận, nếu muốn IP92 có thể đi sửa các bài kém chất lượng của NQ mà tôi đang treo biển, như vậy có ích cho wikipedia hơn, và cũng đúng luật nữa vì nếu có đóng góp của bạn thì cúng tôi không được quyền xóa. [[Thành viên:Dung005|Dung005]] ([[Thảo luận Thành viên:Dung005|thảo luận]]) 09:29, ngày 10 tháng 3 năm 2010 (UTC)
:: nếu được như thế thì tôi đã không phải tranh luận, vấn đề là Chubeo chẳng hạn, lùi tất cả sửa đổi không cần xem bài [http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ki%E1%BB%83m_duy%E1%BB%87t_Internet_%E1%BB%9F_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Trung_Hoa&diff=prev&oldid=2631861]. Diệt tài nguyên trí thức của wiki chỉ vì "kỳ thị" 1 người ? Tôi muốn tránh những tiền lệ về sau và cách hành xử (theo tôi là) tệ hơn thời tru di tam tộc và thời trung cổ này. --[[Đặc biệt:Đóng góp/92.230.50.220|92.230.50.220]] ([[Thảo luận Thành viên:92.230.50.220|thảo luận]]) 09:36, ngày 10 tháng 3 năm 2010 (UTC)
 
=== {{User|Không tên3‎}} ===
Người dùng vô danh