Khác biệt giữa các bản “Nhà 5D Hàm Long”

không có tóm lược sửa đổi
Tại '''nhàNhà 5D phố Hàm Long''', thángđược 3Kỳ nămbộ [[1929]],Việt kỳNam bộ [[Thanh niên Cách mạng Đồng chí hộiHội (VNTNCMDDCH) thuê làm trụ sở hoạt động bí mật và giao cho vợ chồng [[Trần Văn Cung]] và Trần Thị Liên quản lý. Tại đây tháng 3 năm [[1929]], kỳ bộ VNTNCMDDCH Bắc Kỳkỳ đã họp thành lập chi bộ đảng cộng sản đầu tiên tại Việt Nam, gồm có bảy đảng viên: [[Trịnh Đình Cửu]], [[Ngô Gia Tự]], [[Trần Văn Cung]], Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Đức Cảnh, Dương Hạc Đính, [[NguyễnKim Tuân]]Tôn và bầu Trần Văn Cung (Quốc Anh) làm bí thư chi bộ. Chi bộ chủ trương phải tích cực vận động thành lập một đảng cộng sản ở Việt Nam thay tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên để lãnh đạo [[cách mạng Việt Nam]]. Nay địa chỉ này trở thành di tích lịch sử cách mạng thuộc Bảo tàng [[Hà Nội]].
 
{{stub}}
Người dùng vô danh