Nhanlevent

Gia nhập ngày 28 tháng 4 năm 2006
không có tóm lược sửa đổi
Sinh ngày 18 tháng 09 năm 1982 tại tỉnh Đồng Nai.
 
Sinh trưởng,Nhân học trung học tại trường PTTH Thống Nhất A, Trảng Bom, Đồng Nai.
 
Từ tháng 09 năm 2000 đến tháng 07 năm 2004, Nhân học chuyên ngành tài chính ngân hàng tại Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh.
 
ĐểTrong thời kinh nghiệm và tài trợ việcgian học, Nhân tham gia một số dự án của doanh nghiệp và ngân hàng (Thái Quân Co., Ltd; Saigon Commercial Bank).
 
Tốt nghiệp đại học , Nhân trở thành Trợ Lý Kiểm Toán (Audit Assistant) cho công ty tư vấn hàng đầu thế giới PricewaterhouseCoopers. Nhân là thành viên của các cuộc kiểm toán, tham gia kiểm toán các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trong nhiều ngành khác nhau, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.
14

lần sửa đổi