Khác biệt giữa các bản “Than đá”

n
== Công nghệ ==
 
Than đá ngày nay đuợc biến đổi , điều chếxử , phát minh để tạo ra than đá có hàm luợng CO<sub>2</sub> thấp nhưng tạo rasinh nhiều năng luợng, . Gópgóp phần hạn chế làm ấm [[Trái Đất]] lên sau một thời gian{{fact}}. <!---Cần bổ sung chi tiết nguồn tin trên <ref>(Tin tức : Than đá mới )</ref>--->
 
== Chú thích ==