Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Palermo”

Trang mới: “{{Infobox Italian comune | name = Palermo | official_name = Comune di Palermo | native_name = | image_skyline = Collage Palermo.j…”
(Trang mới: “{{Infobox Italian comune | name = Palermo | official_name = Comune di Palermo | native_name = | image_skyline = Collage Palermo.j…”)
(Không có sự khác biệt)
7.079

lần sửa đổi