Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tề Giản công”

nKhông có tóm lược sửa đổi
Năm 489 TCN, Điền Hằng giết An Nhũ Tử lập Dương Sinh lên ngôi, đó là vua Tề Điệu công.
 
Năm 485 TCN, [[Ngô Phù Sai]] sai sứ liên minh với [[nước Lỗ]], nước Châu và nước Đàm để cùng tấn công Tề. Họ Bão có thù với vua cha Tề Điệu công, bèn giết chết Điệu công để đề nghị Phù Sai lui quân rồi bỏ trốn sang nước Ngô. [[Điền Hằng]] lập Khương Nhâm lên ngôi, tức là Tề Giản công.
 
== Mất ngôi ==
62.022

lần sửa đổi