Khác biệt giữa các bản “Tề Vô Tri”

Tề Ly công rất quý Vô Tri. Năm 699 TCN, Di Trọng Niên qua đời, Tề Ly công thương tiếc em bèn nuôi dưỡng cháu và cho Vô Tri hưởng chế độ như thế tử Chư Nhi. Nhưng Chư Nhi thường hay tranh chấp và xô xát với ông.
 
Năm 698 TCN, Ly công qua đời, Chư Nhi lên nối ngôi, tức là [[Tề Tương công]]. Tề Tương công thù hận ông, bèn truất bỏ các chế độ mà vua bác đã ban cho Vô Tri.
 
== Giành ngôi và bị giết ==
61.890

lần sửa đổi