Khác biệt giữa các bản “Tề Vô Tri”

 
== Giành ngôi và bị giết ==
Năm 686 TCN, hai tướng Liên Xưng và Quản Chí Phủ oán hận Tề Tương công vì vua Tề sai họ đi trấn thủ đất Quỳ Khâu từ năm trước, hẹn tới mùa dưa năm đó thì cho người khác ra thay thế, song lại thất hứa.
 
Hai tướng bàn nhau làm loạn, lập Công Tôn Vô Tri lên ngôi. Liên Xưng vốn có em gái họ là Liên Thị là vợ Tề Tương công nhưng không được yêu. Liên Xưng sai người về nói với Liên thị làm người đưa tin và hứa sẽ cho làm vợ Vô Tri.
Công Tôn Vô Tri được lập làm vua, lấy em Liên Xưng là Liên thị làm phu nhân.
 
Theo [[Sử ký]], đầu năm 685 TCN, Vô Tri ra chơi đất Ung Lâm. Người đất Ung Lâm vốn có thù oán với ông nên đã đánh úp giết chết ông<ref>Sử ký, Tề Thái công thế gia</ref>. Người nước Tề lập em Tề Tương công là Khương Tiểu Bạch lên ngôi, tức là [[Tề Hoàn công]].
 
Vô Tri làm vua chỉ được vài tháng, không rõ bao nhiêu tuổi.
61.890

lần sửa đổi