Khác biệt giữa các bản “Long Hưng (định hướng)”

Long Hưng đổi thành Long Hưng, Ô Môn: Để phân biệt với xã cùng tên thuộc các tỉnh: Hưng Yên, Bình Phước, Đồng Nai...
(Long Hưng đổi thành Long Hưng, Ô Môn: Để phân biệt với xã cùng tên thuộc các tỉnh: Hưng Yên, Bình Phước, Đồng Nai...)
(Không có sự khác biệt)