Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ cận đại”

(Dùng tạm link này, giá như vào BKTT được sớm)
 
Thời kỳ cận đại chứng kiến [[chủ nghĩa tư bản]] [[thế giới]] trên đà phát triển, các thể chế quốc gia [[dân chủ]] được thiết lập và củng cố, giữa hai nền văn minh [[phương Đông]] và [[phương Tây]] xảy ra những cuộc xung đột, nhưng bên cạnh đó cũng có sự giao lưu. Cũng trong thời kỳ này, cuộc Cách mạng công nghiệp - cơ khí được thực hiện.
 
Đối với các quốc gia Đông phương, thời Cận đại thường được xem là khởi đầu với cuộc xâm lược của [[chủ nghĩa thực dân]] phương Tây. Theo [[Từ điển Bách khoa Toàn thư Việt Nam]], thời Cận đại ở các nước Đông phương gắn liền với ''quá trình xâm lược và chống xâm lược, sự chuyển biến hình thái kinh tế - xã hội theo chiều hướng tư bản chủ nghĩa, quá trích [[cải cách]] và cách mạng của những cơ cấu quyền lực chính trị''. Ở [[Việt Nam]], nhiều ý kiến cho rằng thời kỳ Cận đại bắt đầu từ khi cuộc xâm lược của [[thực dân Pháp]] khởi đầu năm [[1858]] cho đến [[Cách mạng Tháng Tám]] diễn ra năm [[1945]].
* Ở [[Việt Nam]], nhiều ý kiến cho rằng thời kỳ Cận đại bắt đầu từ khi cuộc xâm lược của [[thực dân Pháp]] khởi đầu năm [[1858]] cho đến [[Cách mạng Tháng Tám]] diễn ra năm [[1945]].
* Ở [[Nhật Bản]], thời kỳ cận đại được xem là khởi đầu năm [[1868]], khi [[thời kỳ Minh Trị]] (1868 - 1912) bắt đầu. Chế độ [[Mạc phủ]] cáo chung và [[Thiên hoàng]] khôi phục uy quyền.<ref>[http://www.dulichviet.com.vn/du-lich-nhat-ban/cac-thoi-dai-lich-su-nhat-ban.html Các thời đại trong lịch sử Nhật Bản]</ref>
 
== Tài liệu tham khảo ==