Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ cận đại”

* Ở [[Việt Nam]], nhiều ý kiến cho rằng thời kỳ Cận đại bắt đầu từ khi cuộc xâm lược của [[thực dân Pháp]] khởi đầu năm [[1858]] cho đến [[Cách mạng Tháng Tám]] diễn ra năm [[1945]].
* Ở [[Nhật Bản]], thời kỳ cận đại được xem là khởi đầu năm [[1868]], khi [[thời kỳ Minh Trị]] (1868 - 1912) bắt đầu. Chế độ [[Mạc phủ]] cáo chung và [[Thiên hoàng]] khôi phục uy quyền.<ref>[http://www.dulichviet.com.vn/du-lich-nhat-ban/cac-thoi-dai-lich-su-nhat-ban.html Các thời đại trong lịch sử Nhật Bản]</ref>
 
== Chú thích ==
{{reflist}}
 
== Tài liệu tham khảo ==