Khác biệt giữa các bản “Đẳng thức lượng giác”

 
:<math>\tan(x \pm y) = \frac{\tan(x) \pm \tan(y)}{1 \mp \tan(x)\tan(y)}</math>
 
:<math>\ cot(x \pm y) = \frac {1 \mp \tan(x)\tan(y)}{\tan(x) \pm \tan(y)}</math>
 
 
 
:<math>{\rm c\imath s}(x+y)={\rm c\imath s}(x)\,{\rm c\imath s}(y)</math>
608

lần sửa đổi