Khác biệt giữa các bản “Đẳng thức lượng giác”

 
: <math> \tan(2x) = \frac{2 \tan (x)} {1 - \tan^2(x)} </math>
 
: <math> \cot(2x) = \frac{\cot^2(x) - 1}{2}</math>
 
 
Công thức góc kép có thể dùng để tìm [[bộ ba Pytago]]. Nếu (''a'', ''b'', ''c'') là bộ ba Pytago thì (''a''<sup>2</sup>&nbsp;−&nbsp;''b''<sup>2</sup>,&nbsp;2''ab'', ''c''<sup>2</sup>) cũng vậy.
608

lần sửa đổi